Hoe Verleid Je Juridisch Verantwoord Een Vrouw In Het #MeToo-tijdperk?Vertwijfeld blijft de man achter na alle #metoo-berichten. Wat mag/kan nog? Mag je nog complimenten geven? Mag je iemand nog uit vragen? Ja natuurlijk mag dat allemaal nog!

En de man moet niet vertwijfeld zijn. Want hij weet goed genoeg dat "hey roste, wa moet da koste?" géén compliment is!

Maar als je het toch niet meer weet, of argumenten zoekt voor wie het niet meer weet, luister dan naar professor Liesbet Stevens in dit college van de Universiteit van Vlaanderen, en je weet weer helemaal wat mag/kan en niet mag/kan.

En voor alle duidelijkheid: de vraag had net zo goed kunnen zijn: hoe verleid je juridisch verantwoord een man?

Over prof. dr. Liesbet Stevens
Prof. dr. Liesbet Stevens was altijd al een beetje een atypische jurist. Dat ze in de niche van seksueel strafrecht terecht kwam, is omdat ze al van jongs af aan doordrongen was door het idee dat er geen gelijkheid en nog veel onrecht was tussen vrouwen en mannen. Meer zelfs, dat het niet zozeer gaat om individuen, maar maatschappelijke systemen die onrecht en geweld tegen meisjes en vrouwen tolereren.

Ze kijkt dan ook met bijzonder veel belangstelling uit naar de plannen om ons strafwetboek, dat nog steeds voornamelijk uit 1867 dateert, te hervormen en hoopt hier haar steentje aan te kunnen bijdragen.
Reactie plaatsen