Zo Kun Je Iemand Zijn Mening Veranderen (Hint: Feiten Zijn Niet Altijd Genoeg)

Waarom kunnen argumenten in sommige gevallen iemands mening veranderen, en in andere gevallen averechts werken? Hugo Mercier legt uit hoe argumenten overtuigender zijn wanneer ze gestoeld zijn op een goede kennis van het publiek, rekening houdend met wat het publiek gelooft, wie ze vertrouwen en waar ze waarde aan hechten.


"Drie mensen zitten op een etentje. Paul, die getrouwd is, kijkt naar Linda. Ondertussen kijkt Linda naar John, die niet getrouwd is. Kijkt een getrouwd iemand naar iemand die niet getrouwd is? Denk er even over na.

De meeste mensen zeggen dat er niet genoeg informatie is om dit te bepalen. En de meesten hebben het mis. Linda is òf getrouwd òf niet getrouwd -- er zijn geen andere opties. Dus in elk scenario kijkt iemand die getrouwd is naar iemand die niet getrouwd is. Na het horen van deze uitleg veranderen de meeste mensen van mening en aanvaarden het juiste antwoord, hoewel ze heel overtuigd waren van hun eerste antwoord.

Laten we nu een ander voorbeeld bekijken. Een studie uit 2005 door Brendan Nyhan en Jason Reifler onderzocht de Amerikaanse houding ten opzichte van de rechtvaardigingsgrond voor de oorlog in Irak. Onderzoekers schotelden de deelnemers een nieuwsbericht voor dat toonde dat er geen massavernietigingswapens gevonden werden. Toch bleven vele deelnemers niet alleen geloven dat NBC-wapens gevonden werden, maar ze werden zelfs meer overtuigd van hun oorspronkelijke visie.

Waarom veranderen argumenten soms iemands mening, en soms net niet? Argumenten zijn overtuigender als ze berusten op een goede publiekskennis, rekening houdend met wat het publiek gelooft, wie ze vertrouwen en waar ze waarde aan hechten.

Mathematische en logische argumenten zoals het diner-denkspelletje werken omdat zelfs wanneer mensen andere conclusies trekken, ze vertrekken van hetzelfde pakket gedeelde overtuigingen. In 1931 presenteerde een jonge, onbekende wiskundige genaamd Kurt Gödel bewijs dat een volledig sluitend wiskundig systeem onmogelijk was. Ondanks jarenlang onderzoek door briljante wiskundigen zoals Bertrand Russel en David Hilbert, werd het bewijs geaccepteerd omdat het steunde op axioma's die door iedereen in het vak al aanvaard werden.

Natuurlijk, veel onenigheden omvatten verschillende overtuigingen die niet zomaar veranderd kunnen worden door logica. Wanneer deze overtuigingen externe informatie bevatten, komt het erop neer welke bronnen en autoriteiten mensen geloven. Een studie vroeg aan mensen om diverse gegevens te interpreteren gerelateerd aan de reikwijdte van klimaatverandering. Deelnemers kregen vragen zoals: 'Hoeveel jaren tussen 1995 en 2006 waren één van de warmste twaalf jaren sinds 1850?' Na het indienen van de antwoorden kregen ze gegevens van het Intergovernmental Panel on Climate Change, dat in dit geval toonde dat het antwoord elf van de twaalf jaar is. Toen ze werden geconfronteerd met deze betrouwbare statistieken uit officiële bronnen, waren mensen eerder geneigd te accepteren dat de aarde aan het opwarmen is.

Tot slot, bij onenigheden die niet definitief beslecht kunnen worden met statistieken of bewijzen, kan een overtuigend argument staan of vallen met het aanspreken van de waarden van het publiek. Bijvoorbeeld, onderzoekers hebben een aantal studies uitgevoerd waarin ze mensen met diverse politieke achtergronden vroegen om hun waardes te rangschikken. In deze studies rangschikten liberalen gemiddeld eerlijkheid -- hier betekenend een gelijke behandeling van iedereen -- boven loyaliteit. In latere studies probeerden onderzoekers liberalen te overtuigen om militaire uitgaven te steunen met behulp van verschillende argumenten. Argumenten gebaseerd op eerlijkheid, zoals dat het leger werk en onderwijs voorziet voor mensen uit kansarme groepen, waren overtuigender dan argumenten gebaseerd op loyaliteit, zoals dat het leger het land samenbrengt.

Deze drie elementen -- geloof, betrouwbare bronnen en waarden -- kunnen lijken op de simpele formule voor het vinden van een consensus. Het probleem is dat ons instinct is om argumenten te bedenken die steunen op onze eigen normen, betrouwbare bronnen en waarden. Zelfs als we dat niet doen, kan het heel moeilijk zijn om te achterhalen wat belangrijk is voor mensen die het oneens zijn met ons. De beste manier om erachter te komen, is met hen te praten. Tijdens een discussie word je blootgesteld aan tegenargumenten en weerleggingen. Dat kan helpen om je eigen argumenten en redeneringen overtuigender te maken en soms zou jij zelfs degene kunnen zijn die van mening verandert."

 

Bekijk hier de volledige les

 

Bron: TED.com
Reactie plaatsen